Utlån av båter

Mysenelvas Venner disponerer to tråbåter, som lånes ut til de som ønsker å «tråkke» rundt en liten tur på deler av elva.
I vinterhalvåret er båtene ikke tilgjengelige. Det kan også forekommer begrensninger på utlån hvis det er stor vannføring i elva.
– Tråbåtene vil vanligvis ligge ved Sandbo, bak tidligere Grafisk Ferdiggjøring/Nr. 1 Trykk.
Båtene er nå (15. august 2021) – tatt inn og vil ikke bli tilgjengelige igjen før til våren.

Følgende regler gjelder for utlån av tråbåtene:

  • Det er ikke tillat å kjøre bil ned til båtplassen
  • Låntager må være over 18 år
  • Låntager må være edru
  • Alle i båten må ha flytevest 
  • Det kan ikke være flere i båten en det den er beregnet for  (fire)
  • Det er satt opp skilt ved utlåns-stedet om hvor det ikke er lov å «tråkke» avgårde med båtene. Det er kun tillatt i retning mot Susebakke. Dette av hensyn vanskelige strømforhold litt lenger ned i elva.
  • Nøklene må leveres tilbake til der de er lånt før kl. 1200 neste dag
  • Vis hensyn ved bruk av båtene slik at de ikke skades, og ta hensyn til dyreliv ved elva

Mysenelvas Venner disponerer også noen kanoer, disse kan lånes ut etter avtale med leder/nestleder. De generelle reglene for bruk av trå-båtene vil gjelde også for kanoene.