Utlån av båter

Mysenelvas Venner disponerer to tråbåter, som lånes ut til de som ønsker å «tråkke» rundt en liten tur på deler av elva. Utlån av nøkler og signering avlåneavtale skjer hos Bunnpris Mysen.
I vinterhalvåret er båtene ikke tilgjengelige. Det kan også forekommer begrensninger på utlån hvis det er stor vannføring i elva.
– Tråbåtene vil vanligvis ligge ved Sandbo, bak tidligere Grafisk Ferdiggjøring/Nr. 1 Trykk.

Følgende regler gjelder for utlån av tråbåtene:

  • Det er ikke tillat å kjøre bil ned til båtplassen
  • Låntager må være over 18 år
  • Låntager må være edru
  • Alle i båten må ha flytevest 
  • Det kan ikke være flere i båten en det den er beregnet for  (fire)
  • Det er satt opp skilt ved utlåns-stedet om hvor det ikke er lov å «tråkke» avgårde med båtene. Det er kun tillatt i retning mot Susebakke. Dette av hensyn vanskelige strømforhold litt lenger ned i elva.
  • Nøklene må leveres tilbake til der de er lånt før kl. 1200 neste dag (Hos Bunnpris Mysen)
  • Vis hensyn ved bruk av båtene slik at de ikke skades, og ta hensyn til dyreliv ved elva.

Mysenelvas Venner disponerer også noen kanoer, disse kan lånes ut etter avtale med leder/nestleder. De generelle reglene for bruk av tråbåtene vil gjelde også for kanoene.