Hjem

Nå er tråbåtene satt ut igjen ved Sandbo, Nøkler kvitteres ut på Narvesen. Det er påbudt med
redningsvest og det kan være maks 4 pr. båt.
Se for øvrig regler for utlån under fanen «Utlån av båter».
God tur på elva!Ny liste over dugnadsdager og litt info om aktiviteter er lagt ut under Aktiviteter. Fortsatt God Påske!

Jubileums bok fra Mysenelvas Venner

Styret i Mysenelvas Venner har satt i gang en arbeidsgruppe med tanke på å lage en liten jubileumsbok i forbindelse med at det snart er 10 år siden aktivitetene med å skape Helsestien langs Mysenelva startet.
Tanken er at det i boka skal være med litt historie og tekst om artige hendelser med eventuelt tilhørende gamle bilder av hendelser og aktiviteter, men også mye bilder og litt tekst om det som har skjedd i de siste 10 årene av arbeid og kulturelle aktiviteter langs elva.

Arbeidsgruppen har en del materiale allerede, og kontakt med noen kilder som skal gi oss mer bilder og tekst. Men, det finnes sikkert mange beboere langs elva, nye eller gamle brukere av elva og Helsestien, – eller andre som sikkert har fine både gamle og nye bilder med tilhørende tekst eller historie.

Vi vil gjerne at dere sender oss kopi av eventuell tekst og bilder, eller i hvert fall tar kontakt og forteller oss hva dere har og hvordan vi kan få en kopi av det til boka.
Send oss informasjon til adressen post@mysenelva.no

Med vennlig hilsen
Styret
Mysenelvas Venner

Mysenelva er en del av Hæravassdraget.
Den renner tett inntil Mysen by fra Susebakkefossen i øst til Spinnerifossen i vest.
Fra Susebakkepølen til Kloppa, en strekning på drøyt 3 km er det opparbeidet og anlagt en sti langs elva. Stien har fått navnet Helsestien og er tilknyttet en rundløype om Høytorp Fort. Hele traseen opp til Høytorp Fort er ca. 6,5 km.
Helsestien langs Mysenelva er tilgjengelig for alle, også bevegelseshemmede, dvs at den er fremkommelig med rullestol. Det er bygget 2 flotte bruer som krysser elva og det er anlagt 2 brygger.
I løpet av 2019 ble lys på hele strekningen ferdigstilt. Det finnes 10 sitte-/raste-/grillplasser som alle turgåere kan benytte. På to forskjellige steder er det montert ulike treningsapparater til fri benyttelse. Kanoer og trå-båter er tilgjengelig for gratis utlån (se egen info).
Helsestien egner seg godt for turgåing, trimming/trening, sykling, rekreasjon og fisking langs elvebredden.
Helsestien langs Mysenelva er blitt et særdeles populært objekt i Mysen. Stien benyttes nå ikke bare av folk fra Mysen og Eidsberg, men fra hele regionen og mer enn det.

Helsestien langs Mysenelva er opparbeidet og anlagt av Mysenelvas Venner som ble stiftet 30. juni 2011. Alt arbeid, bortsett fra bygging av bruene, er utført som ulønnet dugnadsarbeid med økonomisk støtte fra banker, fond, stiftelser, lag og foreninger, samt Østfold Fylkeskommune og private.
Vi ønsker alle en riktig god tur i flotte omgivelser!
Mysenelvas Venner

En forsideseksjon

Dette er et eksempel på en forsideseksjon. Forsideseksjoner kan være en hvilken som helst side unntatt selve forsiden, inkludert siden som viser de siste blogginnleggene.

Om oss

Kontakt oss

Mysenelvas Venner

Styreleder: Ingvar Brøske tlf.: 90988156
Florabakken 2
1890 Rakkestad
Sekretær: Øyvind Krugerud

E-post til Mysenelvas Venner: post@mysenelva.no