Årsmøte!
Årsmøte for Mysenelvas Venner blir i år tirsdag 13. februar kl 1830 på Slettevold Gård, Opsahlveien 10, Mysen.
Det blir vanlige årsmøtesaker. Formell innkalling til årsmøtet blir sendt ut via e-post til de medlemmene som har registrert e-post adresse.
Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtepapirer blir levert ut på møtet eller ved å kontakte sekretær på post@mysenelva.no.
Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med informasjon fra Styret og mulighet for å stille spørsmål.
Styret, Mysenelvas Venner
18. januar 2024

Elvekalender 2024 – Nå er den klar!

Det kom inn mange fine bilder, og Mysenelvas Venner takker alle som har bidratt.
Første pris blant de innsendte bildene  gikk til Heidi Sundby for hennes fargesprakende høstbilde! Juryen valgte å sette de to neste bildene på delt andreplass: Karin Nordlies Beversafari og Astrid Fjell sitt vakre vinterbilde.
Mange av de øvrige innsendte bildene har fått plass i kalenderen, så det er bare å løpe og kjøpe Elvekalenderen før den blir utsolgt.
Prisen er i år som i fjor, kr 100,-. Mysenelvas Venner vil stå på Torget under Julegateåpningen og selge kalendere, i tillegg vil den være å få kjøpt hos Urmaker Talberg, Galleri 22 og hos Norli Bokhandel.
Mysenelvas Venner vil i tillegg stå på Rema1000 og Kiwi på Mysen fredag 1. og lørdag 2. desember, og fredag 8. og lørdag 9. desember for å selge kalendere – forutsatt at det er kalendere igjen…..

I fjor ble det raskt utsolgt, så kjøp den ekstra julegaven nå – ikke vent til det er for seint…

Krepsepest i Mysenelva (Hera-vassdraget)

Det er dessverre påvist krepsepest i Mysenelva. For deg som bare går tur langs Helsestien spiller vel dette liten rolle. Men hvis du skal fiske i elva eller padle med egen kano/kajak, så er det viktig å være klar over krav om desinfeksjon av alt utstyr før bruk annet sted.

Smittestoffet kan overleve utenfor kreps i flere uker, og det kan spres med vann og utstyr. Det er derfor ekstra viktig å huske på å desinfisere alt av utstyr og båter som brukes i vassdraget, for å unngå spredning oppstrøms eller til andre vann eller vassdrag.
Du kan lese mer om hvordan du desinfiserer her: https://www.mattilsynet.no/…/slik-hindrer-du-spredning…

Se for øvrig fyldig informasjon lagt ut på Mattilsynets sider:
https://www.mattilsynet.no/…/krepsepest_paavist_i…

Bildet er av død edelkreps (Astacus astacis) fra et tidligere krepsepest utbrudd. Foto: David A. Strand, Veterinærinstituttet

Nå er våren på gang og det begynner å spire og gro langs elva – og vi kan både høre og se et yrende fugle- og dyreliv!

Sneklokker stikker fram her og der langs Helsestien
En Flaggspett leter etter mat i et av trærne langs elva
En Trekryper farer opp og ned en trestamme i Birkelund på jakt etter mat…

Julen 2022

Det er snart jul og tid for å se både litt tilbake og framover mot et nytt år.

Styret setter stor pris på alle medlemmene og andre som støtter opp om Mysenelvas Venner og det arbeid vi gjør langs elva. Det er en stor tilfredsstillelse å se at så mange benytter Helsestien regelmessig, og har glede av den dugnadsinnsats som er lagt ned der.

Det er til nå nedlagt ca. 17500 dugnadstimer langs elva. Alle de store jobbene med broer, lys og selve stien er nå ferdig. Det viktigste arbeidet framover blir å vedlikeholde stien og holde elva så farbar som mulig til glede for alle brukere. 

I løpet av  2022 har vi fått installert nytt lys ved Susebakkefossen. Vi håper at den nye lyssettingen vil skape et mye flottere bilde av kraftstasjonen og selve fossen.

Alle krakker ved grillplassene er byttet, og tre nye griller er på plass. Vi håper at dette vil føre til økt bruk og mer hygge for de som benytter Helsestien og installasjonene der.

Det er fortsatt er noen Elvekalendere for salg hos Norli bokhandel, Galleri 22 og Helge Talberg, flott som en ekstra julegave!

Vi ønsker dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt år og håper at vi sees langs Helsestien i 2023.

Hilsen Styret i Mysenelvas Venner

Nå er Elevekalenderen 2023 klar for salg!

Nå er Elvekalender for 2023 klar for salg!
Det kom etter hvert inn mange flotte bidrag, og Mysenelvas Venner er stolte av det endelige produktet.
Blant de mange blinkskuddene fra situasjoner og motiver langs elva, plukket juryen ut Arild Spaniland sitt bilde fra fiskeidyll ved elva til første pris. Glenn Thomas Nilsen med sine høstbilder og Stian A. Ødegaard med sine dronebilder delte andre pris.
Vi takker ydmykt for disse, og alle de andre bildene som ble sendt inn til neste års kalender! I år var de innsendte bidragene de beste vi har fått noen gang.
Kalenderen er trykket i et opplag på 400, og koster kr. 100,-.
I tillegg til salg hos Urmaker Talberg, Norli Bokhandel og Galleri 22 på Mysen, blir kalenderen solgt under Julegateåpningen på Mysenelvas Venners stand på Torget – og seinere den 18., 19., 25. og 26. november på Rema1000 og Kiwi.
I tillegg til å støtte Mysenelvas Venner er dette en fin anledning til å få kjøpt en liten ekstra julegave – eller en alternativ julegave til noen som «har alt».🙂

Nå skal lyset på alle deler av Helsestien være i orden!

Nattbelysning slik den egentlig skal være….

Det har dessverre vært mørkt nattetid på enkelte strekninger langs Helsestien denne våren. Alle anleggene inkludert lysene er satt opp så høyt som mulig i terrenget for å unngå problemer i forbindelse med flommer som vi vet kommer nå og da. Men mye is som «korket» seg i elva førte til at flommen som var for en stund siden kom enda høyere enn vi tidligere har sett.
Dette førte til at vann nådde enkelte koplingspunkter, og dette førte igjen til feil på deler av anlegget. Disse punktene må få tørke helt opp, og vi må samtidig sikre de mot framtidige skader ved nye flommer som vi er rimelig sikre på vil komme.
Det var mye jobb som måtte gjøres, men alt skal nå være i orden. La oss håpe at værgudene er snille med oss i året som kommer…..

Årsmøte i Mysenelvas Venner 2022

Årsmøtet 2022 i Mysenelvas Venner ble gjennomført tirsdag 15. februar på Slettevoll Gård. Det var møtt fram vel 20 medlemmer, og de sedvanlige årsmøtesakene gikk greit unna.
Per 31. desember 2021 var det 425 personlige medlemmer og 14 bedriftsmedlemmer.
Leder og ett styremedlem var ikke på valg, de øvrige i styret hadde sagt ja til gjenvalg – og ble enstemmig valgt. Det nye styret består av leder Rolf Dillevik, nestleder Thorvald Opsahl, sekretær Øyvind Krugerud, kasserer Halfdan Lie og styremedlemmene Eva Holteberg Lund, Åse Klevberg og Steinar Heller.
Årsmeldingen ga en oppsummering av det viktigste som skjedde i 2021. En ny stor grillplass har blitt opparbeidet ved Susebakkepølen, og en ny grill er satt opp ved Orelunden.
19. september ble det markert at det var 10 år siden arbeidet langs Mysenelva startet. En liten Elvedag ved Sandbo med Trond Lie og Henning Kvitnes som trekkplaster ble en hyggelig stund for de vel 400 fremmøtte. Ellers gikk en del av fjorårets dugnad med til å rydde trefall og vedlikeholde stien etter flom og regn.
Som en av tre re frivillige foreninger i Indre Østfold ble Mysenelvas Venner var invitert til å presentere sitt arbeid ved Kronprinsparets besøk på Høytorp fort.
For 2022 er det i hovedsak vedlikehold av sti og installasjoner som står på programmet.
Har du lyst til å bidra til å holde Helsestien i orden, så ta kontakt når dugnadene begynner etter Påske!

Etter årsmøtet ble det gjennomført Medlemsmøte der man gikk gjennom de viktigste aktivitetene som er planlagt for 2022.
23. april starter man opp med første dugnad på våren. Siden det ikke er planlagt noen store prosjekter dette året vil det trolig ikke bli nødvendig med dugnad hver lørdag. Dette kommer vi tilbake til.

Det skal males og beises en del benker og andre installasjoner, det planlegges vedskur ved de to store grillene. Lyssettingen av Susebakkefossen skal oppgraderes. Det blir nok helt sikkert også litt nødvendig vedlikehold etter flom og trefall. Og ikke minst, det planlegges også to kaffe/vaffeldager, en på vår/forsommer og en på høsten.
God tur langs stien!

Julen 2021...

Nok et år er lagt bak oss. Det er igjen tid for å se til bake og framover og å ønske hverandre God Jul og Godt Nytt År.

Vi setter stor pris på alle de som støtter oss, enten som medlemmer eller som på andre måter er støttespillere og bidrar til arbeidet for oss som steller med Helsestien. Vi ser også at dere benytter stien og at dere har glede og nytte av det vi gjør. Vi er veldig glade for alle som på forskjellige måter støtter opp om det dugnadsarbeidet som gjøres langs Helsestien.

Vi har nå passert over 17000 timer med jobbing ved Mysenelva. Vi anser oss nå som helt ferdig med prosjektet og at det nå i ettertid i hovedsak vil bli fokus på vedlikehold og eventuell oppgradering.

Den siste store jobben som vi avsluttet med i høst var grillplassen ved Susebakkepølen. Denne bør dere besøke alle som kan. Det ble et flott sted.

Dessuten har vi lagt bak oss en vellykket markering av at vi som forening er blitt 10 år. Tidligere Momarked-general Trond Lie tok med seg ingen ringere en Henning Kvitnes til elva og lagde en meget trivelig stund for de mange fremmøtte. En verdig markering for Mysenelvas Venner synes vi.

Som en av tre frivillige foreninger i Indre Østfolds kommune ble vi valgt til å representere frivilligheten ved kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit sitt besøk på Høytorp fort i september. Det satte vi stor pris på.

I og med at stiprosjektet nå er fullført vil vi rette en stor takk til alle bidragsytere gjennom alle årene. Vi vil nok også i framtiden måtte søke om hjelp i form av økonomiske bidrag og annet som vi vil måtte trenge for å løse problemer eller utfordringer som måtte oppstå, men takk så langt.

Salg av årets Elvekalendere gikk over all forventning. 400 kalendre er utsolgt og vi retter en stor takk til alle som har kjøpt denne, takk til annonsørene for økonomisk hjelp med trykkingen og takk til alle som sendte inn flotte bilder fra elva.

Vi så at det var nødvendig med å trykke opp 100 nye bøker om Helsestien, « Vi tok elva tilbake», da førsteopplaget på 600 forsvant ganske fort. Det er fortsatt noen eksemplarer igjen som ligger til salgs hos Norli på Mysen. La dette bli årets julegave.

Så vil vi i styret ønske en Riktig God Jul og et Godt Nytt År til medlemmer Mysenelvas Venner og bruker av Helsestien.

Håper at vi sees ved Helsestien igjen også i 2022.

Hilsen Styret i Mysenelvas Venner

Nå er Elvekalenderen for 2022 ferdig og klar for salg!

UTSOLGT!

Stian A. Ødegaards overiktebilde av den lyssatte Helsestien

Vi takker alle som har sendt inn bilder. Det har vært en fornøyelse å jobbe med utvelgelsen blant alle de flotte bildene som var sendt inn.

Det er hele 9 forskjellige personer som har fått med bildene sine i kalenderen denne gang. Vinner av årets fotokonkurranse er Stian A. Ødegaard, og hans bilde ble da også forsidebilde. Det ble delt andreplassen mellom Grete Holm og Mia Kvithyll.
Vi gratulerer!

Nå er det bare å løpe og kjøpe kalenderen før de blir utsolgt…

På Julegateåpningen torsdag 18. november vil representanter fra Mysenelvas Venner stå på Torget fra klokka 15.00 fram til 18.30.

Etterpå vil kalendrene også bli solgt i Norli bokhandel, Urmakermester Helge Talberg og Galleri 22, så lenge lageret rekker. Mysenelvas Venner tar også sikte på å stå på Rema 1000 og Kiwi fredag 19. nov, lørdag 20. november, fredag 26. november og lørdag 27. november for å selge kalendere. Her vil det også være mulig å kjøpe jubileumsboka vår som heter ”Vi tok elva tilbake”. Den inneholder blant annet gamle historier fra elva, litt om flora og fauna samt mye tekst og bilder fra arbeidet som er gjort i løpet av de 10 årene som har gått siden arbeidet med Helsestien startet.

Kveld ved Susebakkefossen fra Grethe Holm
Mia Kvithylls aftenstemning langs Mysenelva

Tråbåtene er nå (medio august 2021) – tatt inn for i år….
Båtene er påført skade og må repareres. De vil dessverre ikke bli gjort tilgjengelig før til våren igjen.

Kan være et bilde av utendørs

Nå er det nye opplaget av boka om Helsestien kommet!

Førsteopplaget av boka var raskt utsolgt, men fortvil ikke – nå er det mulighet til å få kjøpt et eksemplar. Boka er til salgs hos Norli bokhandel, Talberg, – eller ved å kontakte leder/sekretær direkte.


Årsmøtet i Mysenelvas Venner ble i år gjennomført 8. mars, elektronisk.

Ingvar Brøske ønsket ikke gjenvalg som leder, så da tidligere leder Rolf Dillevik sa seg villig til å ta en ny runde, ble han enstemmig valgt. Alle medlemmer fikk utsendt sakspapirer til årsmøtet på e-post eller vanlig post. Protokoll fra årsmøtet er sendt ut i på samme måte til alle medlemmer.

Kjære venner av Mysenelva!

Det er jul igjen, og styret vil gjerne sende en liten julehilsen til alle støttespillere og brukere av Helsestien.
Dugnadssesongen 2020 har vært preget av koronapandemien, og dette har påvirket hvordan vi ordnet dugnadene. Likevel har vi fått gjennomført ca. 1000 timer dugnad på stien i år og har nå passert 17000 timer totalt.
Årets hovedoppgave var å føre stien opp under Mysen bru til Smedgata slik at den kunne kobles til gangvegen mot Høytorp Fort. Bl.a. tidligere ordfører Erik Unaas har  lenge et ønsket at dette ble gjennomført. 28. mai feiret vi at dette var ferdig.
Grunnarbeidet i den bratteste og vanskeligste delen opp mot Smedgaten ble utført i løpet vinteren av entrepenør Per Kirkeng – også han på dugnad! Dermed var det som opprinnelig ble kalt ”Prosjekt Mysenelva” med en lyssatt sti fra Kloppa til Susebakkepølen med tilkobling til gangveien mot Høytorp Fort, vel i havn etter nærmere 10 års dugnadsjobb fra ivrige entusiaster. Vi takker Per og alle andre som har vært med på dugnadsarbeidet for den innsatsen de har gjort!
Fra nå av vil vedlikehold og utbedringer være de viktigste oppgavene for Mysenelvas Venner.

Av andre oppgaver i løpet av året har vært ferdigstillelse av lys i Birkelund og på DNB-brua, heving av stien på spesielt flomutsatte steder, montering av rekkverk enkelte steder, legging av kantstein langs stien ved Kiwanisplassen, m.m. I tillegg er plassen ved Susebakkepølen der det skal anlegges grillplass, ryddet og klar for neste fase av arbeidet. Lions Club Mysen har bidratt med nytt rekkverk på Lions-brygga ved Kloppa.

Det er snart 10 år siden arbeidet med Helsestien startet. Det utføres hvert år et betydelig arbeid med rydding og vedlikehold. Som et ledd i feiringen av 10-årsjubileum neste år, ga vi rett før jul ut boka med tittelen «Vi tok elva tilbake». Boka tar for seg først og fremst hvordan stien ble til, litt info om plante og dyreliv i og ved elva og litt historikk om livet langs elva. Opplaget på 600 eks. er nå på det nærmeste utsolgt.

Mysenelvas Venner er veldig glad for at så mange hver dag brukes stien. For dugnadsgjengen er dette en sterk inspirasjon for å drifte stien videre.

Vi vil også takke alle institusjoner, firmaer, foreninger og enkeltpersoner som støtter oss. Medlemsantallet er i dag snaut 400. I tillegg har vi 13 bedriftsmedlemmer. Inntektene som dette skaper, er svært viktige. De går direkte til drift og vedlikehold av stien.

Vi vil med dette rette en stor takk til alle våre støttespillere, ikke minst til dugnadsgjengen som utfører den kjempeviktige og nødvendige arbeidsinnsatsen.

Styret ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Boka om Mysenelva og Helsestien ble lansert lørdag 21. november kl. 1400 på Biblioteket, Kulturtorget, Mysen.

Vi vil under lanseringen bl.a. fortelle litt om arbeidet med boka og vise noen bilder fra boka, vise en kortfilm om noe av det som har skjedd i de 10 årene Mysenelvas venner har arbeidet med Helsestien, og svare på eventuelle spørsmål. Det vil selvfølgelig bli mulighet til å kjøpe boka.
De som har forhåndsbestilt kan hente boka i forbindelse med lanseringen, eller de kan hente den seinere hos Helge Talberg i David Blids gate. For øvrig vil boka også være å få kjøpt på Lions sin stand i sentrum denne dagen.

Det vil også bli lagt opp til å selge boka ved Kiwi og Rema1000 i Mysen seinere så langt lageret rekker.
Etterpå vil boka være å få kjøpt hos Norli bokhandel, Mysen og Helge Talberg, Mysen.
Gjeldende smittevernregler følges for arrangementet på Kulturtorget.

Siste biten opp mot Smedgata klargjøres…..

Sommerhilsen til Mysenelvas Venner

Sommeren er kommet og vårsesongens dugnadsarbeid er over. Arbeidet har gått veldig bra tross visse restriksjoner i forbindelse med coronapandemien. Den største oppgaven i vår var å få ferdig  traseen fra Helsestien opp til fotgjengerfeltet ved Smedgata. Dette ble vi ferdig med. I tillegg har vi heva stien på spesielt flomutsatte områder og fylt på subbus etter vinterens flommer. Lyset i Birkelund er på det nærmeste klart og vi har utbedra stien der med «autovern» og støttekant for å opprettholde stiens bredde. Ellers har det vært rydding av elveløpet og gressklipping.

Med dette er det som ble kalt Prosjekt Mysenelva kommet til veis ende som utbyggingsprosjekt. Det har tatt nesten ti år og vi har fått en fin Helsesti. Stor takk til alle som har bidratt.

12. juni hadde vi sommeravslutning for alle som har vært med på dugnadene, både de som stilte opp med mat og de som jobba med stien. Det ble en fin kveld med solskinn, grilling og hygge.

Til høsten blir det for det meste diverse vedlikeholdsoppgaver langs stien på dugnadene. Vi har tre konkrete oppgaver til som skal gjøres:

  • Det skal lages grillplass ved Susebakkepøln,
  • Ordnes lys på traseen opp til Smedgata
  • Montere lys på DNB-brua.

Arbeidet med jubileumsbok er i rute og den kommer ut før jul. Dette blir en bok med mye bilder, fakta og historier fra Mysenelva.

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer!!                                                                         

Mysenelvas Venner
Styret

Nå er tråbåtene satt ut igjen ved Sandbo, Nøkler kvitteres ut på Narvesen. Det er påbudt med
redningsvest og det kan være maks 4 pr. båt.
Se for øvrig regler for utlån under fanen «Utlån av båter».
God tur på elva!Ny liste over dugnadsdager og litt info om aktiviteter er lagt ut under Aktiviteter. Fortsatt God Påske!

Jubileums bok fra Mysenelvas Venner

Styret i Mysenelvas Venner har satt i gang en arbeidsgruppe med tanke på å lage en liten jubileumsbok i forbindelse med at det snart er 10 år siden aktivitetene med å skape Helsestien langs Mysenelva startet.
Tanken er at det i boka skal være med litt historie og tekst om artige hendelser med eventuelt tilhørende gamle bilder av hendelser og aktiviteter, men også mye bilder og litt tekst om det som har skjedd i de siste 10 årene av arbeid og kulturelle aktiviteter langs elva.

Arbeidsgruppen har en del materiale allerede, og kontakt med noen kilder som skal gi oss mer bilder og tekst. Men, det finnes sikkert mange beboere langs elva, nye eller gamle brukere av elva og Helsestien, – eller andre som sikkert har fine både gamle og nye bilder med tilhørende tekst eller historie.

Vi vil gjerne at dere sender oss kopi av eventuell tekst og bilder, eller i hvert fall tar kontakt og forteller oss hva dere har og hvordan vi kan få en kopi av det til boka.
Send oss informasjon til adressen post@mysenelva.no

Med vennlig hilsen
Styret
Mysenelvas Venner

Mysenelva er en del av Hæravassdraget.
Den renner tett inntil Mysen by fra Susebakkefossen i øst til Spinnerifossen i vest.
Fra Susebakkepølen til Kloppa, en strekning på drøyt 3 km er det opparbeidet og anlagt en sti langs elva. Stien har fått navnet Helsestien og er tilknyttet en rundløype om Høytorp Fort. Hele traseen opp til Høytorp Fort er ca. 6,5 km.
Helsestien langs Mysenelva er tilgjengelig for alle, også bevegelseshemmede, dvs at den er fremkommelig med rullestol. Det er bygget 2 flotte bruer som krysser elva og det er anlagt 2 brygger.
I løpet av 2019 ble lys på hele strekningen ferdigstilt. Det finnes 10 sitte-/raste-/grillplasser som alle turgåere kan benytte. På to forskjellige steder er det montert ulike treningsapparater til fri benyttelse. Kanoer og trå-båter er tilgjengelig for gratis utlån (se egen info).
Helsestien egner seg godt for turgåing, trimming/trening, sykling, rekreasjon og fisking langs elvebredden.
Helsestien langs Mysenelva er blitt et særdeles populært objekt i Mysen. Stien benyttes nå ikke bare av folk fra Mysen og Eidsberg, men fra hele regionen og mer enn det.

Helsestien langs Mysenelva er opparbeidet og anlagt av Mysenelvas Venner som ble stiftet 30. juni 2011. Alt arbeid, bortsett fra bygging av bruene, er utført som ulønnet dugnadsarbeid med økonomisk støtte fra banker, fond, stiftelser, lag og foreninger, samt Østfold Fylkeskommune og private.
Vi ønsker alle en riktig god tur i flotte omgivelser!
Mysenelvas Venner

En forsideseksjon

Dette er et eksempel på en forsideseksjon. Forsideseksjoner kan være en hvilken som helst side unntatt selve forsiden, inkludert siden som viser de siste blogginnleggene.

Om oss

STYRET:

Leder: Rolf Dillevik
Nestleder: Thorvald Opsahl
Kasserer: Halfdan Lie
Sekretær: Øyvind Krugerud

Styremedlemmer: Eva Holteberg Lund, Aase Klevberg, Steinar Heller
Varamenn: Terje Tangen, Øystein Homstvedt, Arild Johansen
Revisorer: Bjørnulf Berger, Signe Grønvik

Valgkomite: Grethe Holm, Ranveig Huseby, Aage Moen
Vara valgkomite: Trygve Erichsen

Vedtekter:

Kontakt oss

Mysenelvas Venner

Styreleder: Rolf Dillevik tlf.: 41 37 41 70
Faugliveien 158
1850 Mysen


Sekretær: Øyvind Krugerud

E-post til Mysenelvas Venner: post@mysenelva.no