Hjem

Nå er det nye opplaget av boka om Helsestien kommet!

Førsteopplaget av boka var raskt utsolgt, men fortvil ikke – nå er det mulighet til å få kjøpt et eksemplar. Boka er til salgs hos Norli bokhandel, Talberg, – eller ved å kontakte leder/sekretær direkte.


Årsmøtet i Mysenelvas Venner ble i år gjennomført 8. mars, elektronisk.

Ingvar Brøske ønsket ikke gjenvalg som leder, så da tidligere leder Rolf Dillevik sa seg villig til å ta en ny runde, ble han enstemmig valgt. Alle medlemmer fikk utsendt sakspapirer til årsmøtet på e-post eller vanlig post. Protokoll fra årsmøtet er sendt ut i på samme måte til alle medlemmer.

Kjære venner av Mysenelva!

Det er jul igjen, og styret vil gjerne sende en liten julehilsen til alle støttespillere og brukere av Helsestien.
Dugnadssesongen 2020 har vært preget av koronapandemien, og dette har påvirket hvordan vi ordnet dugnadene. Likevel har vi fått gjennomført ca. 1000 timer dugnad på stien i år og har nå passert 17000 timer totalt.
Årets hovedoppgave var å føre stien opp under Mysen bru til Smedgata slik at den kunne kobles til gangvegen mot Høytorp Fort. Bl.a. tidligere ordfører Erik Unaas har  lenge et ønsket at dette ble gjennomført. 28. mai feiret vi at dette var ferdig.
Grunnarbeidet i den bratteste og vanskeligste delen opp mot Smedgaten ble utført i løpet vinteren av entrepenør Per Kirkeng – også han på dugnad! Dermed var det som opprinnelig ble kalt ”Prosjekt Mysenelva” med en lyssatt sti fra Kloppa til Susebakkepølen med tilkobling til gangveien mot Høytorp Fort, vel i havn etter nærmere 10 års dugnadsjobb fra ivrige entusiaster. Vi takker Per og alle andre som har vært med på dugnadsarbeidet for den innsatsen de har gjort!
Fra nå av vil vedlikehold og utbedringer være de viktigste oppgavene for Mysenelvas Venner.

Av andre oppgaver i løpet av året har vært ferdigstillelse av lys i Birkelund og på DNB-brua, heving av stien på spesielt flomutsatte steder, montering av rekkverk enkelte steder, legging av kantstein langs stien ved Kiwanisplassen, m.m. I tillegg er plassen ved Susebakkepølen der det skal anlegges grillplass, ryddet og klar for neste fase av arbeidet. Lions Club Mysen har bidratt med nytt rekkverk på Lions-brygga ved Kloppa.

Det er snart 10 år siden arbeidet med Helsestien startet. Det utføres hvert år et betydelig arbeid med rydding og vedlikehold. Som et ledd i feiringen av 10-årsjubileum neste år, ga vi rett før jul ut boka med tittelen «Vi tok elva tilbake». Boka tar for seg først og fremst hvordan stien ble til, litt info om plante og dyreliv i og ved elva og litt historikk om livet langs elva. Opplaget på 600 eks. er nå på det nærmeste utsolgt.

Mysenelvas Venner er veldig glad for at så mange hver dag brukes stien. For dugnadsgjengen er dette en sterk inspirasjon for å drifte stien videre.

Vi vil også takke alle institusjoner, firmaer, foreninger og enkeltpersoner som støtter oss. Medlemsantallet er i dag snaut 400. I tillegg har vi 13 bedriftsmedlemmer. Inntektene som dette skaper, er svært viktige. De går direkte til drift og vedlikehold av stien.

Vi vil med dette rette en stor takk til alle våre støttespillere, ikke minst til dugnadsgjengen som utfører den kjempeviktige og nødvendige arbeidsinnsatsen.

Styret ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Boka om Mysenelva og Helsestien ble lansert lørdag 21. november kl. 1400 på Biblioteket, Kulturtorget, Mysen.

Vi vil under lanseringen bl.a. fortelle litt om arbeidet med boka og vise noen bilder fra boka, vise en kortfilm om noe av det som har skjedd i de 10 årene Mysenelvas venner har arbeidet med Helsestien, og svare på eventuelle spørsmål. Det vil selvfølgelig bli mulighet til å kjøpe boka.
De som har forhåndsbestilt kan hente boka i forbindelse med lanseringen, eller de kan hente den seinere hos Helge Talberg i David Blids gate. For øvrig vil boka også være å få kjøpt på Lions sin stand i sentrum denne dagen.

Det vil også bli lagt opp til å selge boka ved Kiwi og Rema1000 i Mysen seinere så langt lageret rekker.
Etterpå vil boka være å få kjøpt hos Norli bokhandel, Mysen og Helge Talberg, Mysen.
Gjeldende smittevernregler følges for arrangementet på Kulturtorget.

Siste biten opp mot Smedgata klargjøres…..

Sommerhilsen til Mysenelvas Venner

Sommeren er kommet og vårsesongens dugnadsarbeid er over. Arbeidet har gått veldig bra tross visse restriksjoner i forbindelse med coronapandemien. Den største oppgaven i vår var å få ferdig  traseen fra Helsestien opp til fotgjengerfeltet ved Smedgata. Dette ble vi ferdig med. I tillegg har vi heva stien på spesielt flomutsatte områder og fylt på subbus etter vinterens flommer. Lyset i Birkelund er på det nærmeste klart og vi har utbedra stien der med «autovern» og støttekant for å opprettholde stiens bredde. Ellers har det vært rydding av elveløpet og gressklipping.

Med dette er det som ble kalt Prosjekt Mysenelva kommet til veis ende som utbyggingsprosjekt. Det har tatt nesten ti år og vi har fått en fin Helsesti. Stor takk til alle som har bidratt.

12. juni hadde vi sommeravslutning for alle som har vært med på dugnadene, både de som stilte opp med mat og de som jobba med stien. Det ble en fin kveld med solskinn, grilling og hygge.

Til høsten blir det for det meste diverse vedlikeholdsoppgaver langs stien på dugnadene. Vi har tre konkrete oppgaver til som skal gjøres:

  • Det skal lages grillplass ved Susebakkepøln,
  • Ordnes lys på traseen opp til Smedgata
  • Montere lys på DNB-brua.

Arbeidet med jubileumsbok er i rute og den kommer ut før jul. Dette blir en bok med mye bilder, fakta og historier fra Mysenelva.

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer!!                                                                         

Mysenelvas Venner
Styret

Nå er tråbåtene satt ut igjen ved Sandbo, Nøkler kvitteres ut på Narvesen. Det er påbudt med
redningsvest og det kan være maks 4 pr. båt.
Se for øvrig regler for utlån under fanen «Utlån av båter».
God tur på elva!Ny liste over dugnadsdager og litt info om aktiviteter er lagt ut under Aktiviteter. Fortsatt God Påske!

Jubileums bok fra Mysenelvas Venner

Styret i Mysenelvas Venner har satt i gang en arbeidsgruppe med tanke på å lage en liten jubileumsbok i forbindelse med at det snart er 10 år siden aktivitetene med å skape Helsestien langs Mysenelva startet.
Tanken er at det i boka skal være med litt historie og tekst om artige hendelser med eventuelt tilhørende gamle bilder av hendelser og aktiviteter, men også mye bilder og litt tekst om det som har skjedd i de siste 10 årene av arbeid og kulturelle aktiviteter langs elva.

Arbeidsgruppen har en del materiale allerede, og kontakt med noen kilder som skal gi oss mer bilder og tekst. Men, det finnes sikkert mange beboere langs elva, nye eller gamle brukere av elva og Helsestien, – eller andre som sikkert har fine både gamle og nye bilder med tilhørende tekst eller historie.

Vi vil gjerne at dere sender oss kopi av eventuell tekst og bilder, eller i hvert fall tar kontakt og forteller oss hva dere har og hvordan vi kan få en kopi av det til boka.
Send oss informasjon til adressen post@mysenelva.no

Med vennlig hilsen
Styret
Mysenelvas Venner

Mysenelva er en del av Hæravassdraget.
Den renner tett inntil Mysen by fra Susebakkefossen i øst til Spinnerifossen i vest.
Fra Susebakkepølen til Kloppa, en strekning på drøyt 3 km er det opparbeidet og anlagt en sti langs elva. Stien har fått navnet Helsestien og er tilknyttet en rundløype om Høytorp Fort. Hele traseen opp til Høytorp Fort er ca. 6,5 km.
Helsestien langs Mysenelva er tilgjengelig for alle, også bevegelseshemmede, dvs at den er fremkommelig med rullestol. Det er bygget 2 flotte bruer som krysser elva og det er anlagt 2 brygger.
I løpet av 2019 ble lys på hele strekningen ferdigstilt. Det finnes 10 sitte-/raste-/grillplasser som alle turgåere kan benytte. På to forskjellige steder er det montert ulike treningsapparater til fri benyttelse. Kanoer og trå-båter er tilgjengelig for gratis utlån (se egen info).
Helsestien egner seg godt for turgåing, trimming/trening, sykling, rekreasjon og fisking langs elvebredden.
Helsestien langs Mysenelva er blitt et særdeles populært objekt i Mysen. Stien benyttes nå ikke bare av folk fra Mysen og Eidsberg, men fra hele regionen og mer enn det.

Helsestien langs Mysenelva er opparbeidet og anlagt av Mysenelvas Venner som ble stiftet 30. juni 2011. Alt arbeid, bortsett fra bygging av bruene, er utført som ulønnet dugnadsarbeid med økonomisk støtte fra banker, fond, stiftelser, lag og foreninger, samt Østfold Fylkeskommune og private.
Vi ønsker alle en riktig god tur i flotte omgivelser!
Mysenelvas Venner

En forsideseksjon

Dette er et eksempel på en forsideseksjon. Forsideseksjoner kan være en hvilken som helst side unntatt selve forsiden, inkludert siden som viser de siste blogginnleggene.

Om oss

STYRET:

Leder: Rolf Dillevik
Nestleder: Thorvald Opsahl
Kasserer: Halfdan Lie
Sekretær: Øyvind Krugerud

Styremedlemmer: Eva Holteberg Lund, Aase Klevberg, Steinar Heller
Varamenn: Erna Antonsen, Øystein Homstvedt, Arild Johansen
Revisorer: Bjørnulf Berger, Signe Grønvik

Valgkomite: Terje Tangen, Grethe Holm, Kaare Ingar Sletta
Vara valgkomite: Ranveig Huseby

Vedtekter:

Kontakt oss

Mysenelvas Venner

Styreleder: Rolf Dillevik tlf.: 41 37 41 70
Faugliveien 158
1850 Mysen


Sekretær: Øyvind Krugerud

E-post til Mysenelvas Venner: post@mysenelva.no