Aktiviteter

Dugnader for høsten 2021 startet opp lørdag 28. august – og pågår fortsatt.
Avhengig av været planlegger Mysenelvas Venner å fortsette dugnadsarbeidet ennå noen uker – hvert fall på lørdager fra kl 1000.

Dugnadsliste våren 2021
Dugnadene langs elva starter vanligvis når vær og føre tillater det etter Påske. Vi regner med at det skal være mulig å gjennomføre dugnader på en sikker og grei måte på samme måte som i året som har gått.
Med unntak av en del arbeid ved den nye grillplassen ved Susebakkepølen vil det for det meste være løpende vedlikehold på og langs Helsestien.
For å redusere risiko for smitte av korona vil vi til en hver tid følge de retningslinjene   myndighetene har pålagt samfunnet. På grunn av dette må hver og en ta med seg kaffe/te og det man vil spise i matpausen på lørdager, og vi må ha påmelding til hver dugnadene slik at vi kan holde antallet som kommer i forhold til de begrensninger som til en hver tid gjelder.
Det kan meldes til Rolf på SMS 413 74 170.
Dugnadstidspunkt:
Lørdag 17. april                  kl. 1000
Mandag 19. april                kl. 1730
Lørdag 24. april                 kl. 1000
Mandag 3. mai                   kl. 1730
Lørdag 8. mai                      kl. 1000
Mandag 10. mai                 kl. 1730
Lørdag 15. mai                    kl. 1000
Lørdag 29. mai                    kl. 1000
Mandag 31. mai                 kl. 1730
Mandag 7. juni                   kl. 1730
Lørdag 12, juni                   kl.1000
Mandag 14. juni                kl. 1730

Jubileumsmarkering – Mysenelvas Venner 10 år!
Forutsatt at det blir mulig å gjennomføre, så har styret planer om en enkel markering ett eller annet sted langs elva i løpet av sommeren, at det nå er 10 år siden arbeidet med Helsestien startet. Vi er avhengig av at pandemisituasjonen blir slik at det blir lovlig og mulig å gjennomføre et slikt arrangement.
Styret vil komme tilbake med mer konkret info etter hvert som det blir avklart om det kan gjennomføres.

Oppgaver som er gjennomført i løpet av våren 2020 er:  
– Ferdigstillelse av lys i Bjerkelund.                       
Heving av stien på spesielt flomutsatte steder.  
Påfyll av subus etter vinterens flommer. 
Gressklipping. 
Rydding av elveløpet.  
Annet vedlikehold.       
  

For å redusere risiko for smitte av korona vil vi til en hver tid følge de retningslinjene   myndighetene har pålagt samfunnet. Mer detaljer kommer når lista med datoer for høstens dugnader er klar.
Uavhengig av dette er vi samtidig opptatt av at hver og en selv må avgjøre om de vil avstå fra å delta på dugnadsarbeid nå, som følge av risiko for koronasmitte.
Mysenelvas Venner
Styret

Årsmøte Mysenelvas Venner

Årsmøtet for Mysenelvas Venner holdes 25. februar 2020 på Slettvoll Gård, 1850 Mysen kl. 1830. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte samme sted med info og enkel bevertning. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtedato. De medlemmer som har registrert sin e-postadresse, vil få melding med eventuelt mer info via e-post.

Med vennlig hilsen
Styret Mysenelvas Venner

Jubileums bok fra Mysenelvas Venner!

Styret i Mysenelvas Venner har satt i gang en arbeidsgruppe med tanke på å lage en liten jubileumsbok i forbindelse med at det snart er 10 år siden aktivitetene med å skape Helsestien langs Mysenelva startet.
Tanken er at det i boka skal være med litt historie og tekst om artige hendelser med eventuelt tilhørende gamle bilder av hendelser og aktiviteter, men også mye bilder og litt tekst om det som har skjedd i de siste 10 årene av arbeid og kulturelle aktiviteter langs elva.

Arbeidsgruppen har en del materiale allerede, og kontakt med noen kilder som skal gi oss mer bilder og tekst. Men, det finnes sikkert mange beboere langs elva, nye eller gamle brukere av elva og Helsestien, – eller andre som sikkert har fine både gamle og nye bilder med tilhørende tekst eller historie.

Vi vil gjerne at dere sender oss kopi av eventuell tekst og bilder, eller i hvert fall tar kontakt og forteller oss hva dere har og hvordan vi kan få en kopi av det til boka.
Send oss informasjon til adressen post@mysenelva.no

Med vennlig hilsen
Styret
Mysenelvas Venner