Aktiviteter

Årsmøte Mysenelvas Venner

Årsmøtet for Mysenelvas Venner holdes 25. februar 2020 på Slettvoll Gård, 1850 Mysen kl. 1830. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte samme sted med info og enkel bevertning. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtedato. De medlemmer som har registrert sin e-postadresse, vil få melding med eventuelt mer info via e-post.

Med vennlig hilsen
Styret Mysenelvas Venner

Jubileums bok fra Mysenelvas Venner!

Styret i Mysenelvas Venner har satt i gang en arbeidsgruppe med tanke på å lage en liten jubileumsbok i forbindelse med at det snart er 10 år siden aktivitetene med å skape Helsestien langs Mysenelva startet.
Tanken er at det i boka skal være med litt historie og tekst om artige hendelser med eventuelt tilhørende gamle bilder av hendelser og aktiviteter, men også mye bilder og litt tekst om det som har skjedd i de siste 10 årene av arbeid og kulturelle aktiviteter langs elva.

Arbeidsgruppen har en del materiale allerede, og kontakt med noen kilder som skal gi oss mer bilder og tekst. Men, det finnes sikkert mange beboere langs elva, nye eller gamle brukere av elva og Helsestien, – eller andre som sikkert har fine både gamle og nye bilder med tilhørende tekst eller historie.

Vi vil gjerne at dere sender oss kopi av eventuell tekst og bilder, eller i hvert fall tar kontakt og forteller oss hva dere har og hvordan vi kan få en kopi av det til boka.
Send oss informasjon til adressen post@mysenelva.no

Med vennlig hilsen
Styret
Mysenelvas Venner