Hjem

Mysenelva er en del av Hæravassdraget.
Den renner tett inntil Mysen by fra Susebakkefossen i øst til Spinnerifossen i vest.
Fra Susebakkepølen til Kloppa, en strekning på drøyt 3 km er det opparbeidet og anlagt en sti langs elva. Stien har fått navnet Helsestien og er tilknyttet en rundløype om Høytorp Fort. Hele traseen opp til Høytorp Fort er ca. 6,5 km.
Helsestien langs Mysenelva er tilgjengelig for alle, også bevegelseshemmede, dvs at den er fremkommelig med rullestol. Det er bygget 2 flotte bruer som krysser elva og det er anlagt 2 brygger.
I løpet av 2019 ble lys på hele strekningen ferdigstilt. Det finnes 10 sitte-/raste-/grillplasser som alle turgåere kan benytte. På to forskjellige steder er det montert ulike treningsapparater til fri benyttelse. Kanoer og trå-båter er tilgjengelig for gratis utlån (se egen info).
Helsestien egner seg godt for turgåing, trimming/trening, sykling, rekreasjon og fisking langs elvebredden.
Helsestien langs Mysenelva er blitt et særdeles populært objekt i Mysen. Stien benyttes nå ikke bare av folk fra Mysen og Eidsberg, men fra hele regionen og mer enn det.

Helsestien langs Mysenelva er opparbeidet og anlagt av Mysenelvas Venner som ble stiftet 30. juni 2011. Alt arbeid, bortsett fra bygging av bruene, er utført som ulønnet dugnadsarbeid med økonomisk støtte fra banker, fond, stiftelser, lag og foreninger, samt Østfold Fylkeskommune og private.
Vi ønsker alle en riktig god tur i flotte omgivelser!
Mysenelvas Venner

En forsideseksjon

Dette er et eksempel på en forsideseksjon. Forsideseksjoner kan være en hvilken som helst side unntatt selve forsiden, inkludert siden som viser de siste blogginnleggene.

Om oss

Her kommer litt om aktivitetene i Mysenelva….

Blogg

Kontakt oss

Dette er en side med noe grunnleggende kontaktinformasjon, slik som en adresse og et telefonnummer. Du kan også prøve en utvidelse for å legge til et kontaktskjema.